18 Lis 2008

Wybór następnego elementu z tablicy

$script_modes  = array(‚save_xml’
        => array(‚operation_type’ => ‚XML_TO_BASE’, ‚operation_mode’ => ‚LOAD_HTTP’),
       ‚save_to_base’
        => array(‚operation_type’ => ‚XML_TO_BASE’),
       ‚save_to_base2’
        => array(‚operation_type’ => ‚XML_TO_BASE’)
       );

if(!$script_mode) {
 $script_mode = key($script_modes);
 $script_mode = ‚save_to_base’;
}

foreach($script_modes as $mode => $param) {
 if($script_mode==$mode)
  break;
}

$script_mode = key($script_modes);

echo $script_mode . ‚.<br>’;