4 sty 2013

Usunięcie tagów html z tekstu

Usunięcie tagów html z tekstu

$art_text = preg_replace("/(align|class|style|clear)\=\"([^\"]*)\"/", '', $art_text);
$art_text = strip_tags($art_text, '<p><br><strong><b><em><u><strike>');
echo $art_text;
4 sie 2009

Sprawdzanie osiągalności adresów url

function curlRequest($url) {
 $ch=curl_init();
 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, true);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);

 $httpHeader = array(
  "Content-Type: text/xml; charset=UTF-8",
  "Content-Encoding: UTF-8"
 );

 curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $httpHeader);

 $data=curl_exec($ch);
 $info=curl_getinfo($ch);
 $errno=curl_getinfo( $ch, CURLINFO_HTTP_CODE );
 $finalurl=curl_getinfo( $ch, CURLINFO_EFFECTIVE_URL );

 curl_close($ch);

 if(preg_replace("/\/$/", "", $finalurl)==preg_replace("/\/$/", "", $url))
  $finalurl = ";
  return $errno.'|'.$finalurl;
}

$urls = 'www.wolakorybutowa.pl';
$tab_urls = preg_split('//', $urls, -1, PREG_SPLIT_OFFSET_CAPTURE);

for($i=0; $i $data = curlRequest('http://'.trim(chop($tab_urls[$i][0])));
 $tab_urls[$i][1] = $data;
}
print_r($tab_urls);