Uwierzytelnianie HTTP w PHP

if (!isset($_SERVER[‚PHP_AUTH_USER’])) {
 header(‚WWW-Authenticate: Basic realm=”Panel Administracyjny”‚);
 header(‚HTTP/1.0 401 Unauthorized’);
 echo ‚Tekst, gdy użytkownik wciśnie przycisk Anuluj’;
 exit;
} else {
 echo „<p>User {$_SERVER[‚PHP_AUTH_USER’]}.</p>”;
 echo „<p>Hasło {$_SERVER[‚PHP_AUTH_PW’]}.</p>”;
}

Przekierowanie na inną stronę

if ( ! isset($_REQUEST[‚drukuj’]) || $_REQUEST[‚drukuj’]==” )
{
header(„Location: login.php”);
exit();
}
elseif (count( $druk) == 0)
{
header(„Location: login.php?err=Nie wskazano zadnych przedmiotow do druku”);
exit();
}