22 sty 2010

Uwierzytelnianie HTTP w PHP

if (!isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER'])) {
 header('WWW-Authenticate: Basic realm="Panel Administracyjny"');
 header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
 echo 'Tekst, gdy użytkownik wciśnie przycisk Anuluj';
 exit;
} else {
 echo "<p>User {$_SERVER['PHP_AUTH_USER']}.</p>";
 echo "<p>Hasło {$_SERVER['PHP_AUTH_PW']}.</p>";
}