24 lut 2010

Polecenie alias

alias a='alias'
alias l='ls -l'
alias d='cd /var/www/;l'
alias g='ps -aux |grep pawel'

wpisanie alias w CMD, powoduje wyświetlenie listy aliasów

3 lis 2009

Wyszukiwanie ciągu znaków w plikach

za pomocą grep:

grep -n -o "Warszawa" -a -R --include=*.php -l /

za pomocą find+grep:

find / -type f -name "*.php" -exec grep -l -H "Warszawa" {} \;

uruchomienie w php:

exec($command, $data);