4 sty 2013

Wyświtlenie adresu zaznaczenia myszka

MsgBox Selection.Address

lub

Dim adr As String
adr = Selection.Address
MsgBox adr