8 gru 2012

Tworzenie wyrażenia dla RegExp z wykorzystaniem złączenia stringów

var name_srch_comma = name_srch.replace(RegExp(", *","g"), '|');
//name_srch_comma = name_srch_comma.replace(',',', ');
var re=new RegExp("("+name_srch+")","gi");
var re_c=new RegExp("("+name_srch_comma+")","gi");
var tmp_data=data.split("");
console.log("("+name_srch_comma+")"); // (Warszawa|Polna)
desc=tmp_item[0]+', '+tmp_item[3];
desc=desc.replace(re_c,"<strong>$1</strong>");

Tworzenie ze złączenia stringów wyrażenia dla RegExp