21 Sty 2010

Wyświetlanie zapytania i odpowiedzi w xml z SoapClienta

$C = new SoapClient('webservice.wsdl', array( 'trace' => 1 ) );
print "REQUEST:\n".$C->__getLastRequest()."\n";
print "RESPONSE:\n" .$C->__getLastResponse()."\n";

lub

print "REQUEST:\n".htmlspecialchars($C->__getLastRequest())."\n";
print "RESPONSE:\n" .htmlspecialchars($C->__getLastResponse())."\n";