1 lip 2008

Wyświetlanie pełnej treści pola znakowego


declare @a nvarchar(1000)
set @a = (select top 1 parametr from tablica where  id=300)
print @a

Ominięcie bugu serwera