1 kwi 2008

Sprawdzenie czy od utworzenia pliku minęła godzina

if( date('Y-m-d H', filectime('plik.txt')) && date('Y-m-d H')) {}