1 Kwi 2008

Wczytanie danych do bazy z pliku, w shellu

mysql -t baza -u root -p -e „LOAD DATA LOCAL INFILE ‚e:\dane.txt’ INTO TABLE `tabela` FIELDS TERMINATED BY ‚^’ LINES TERMINATED BY ‚\n'”