25 sty 2008

Ustawienie domyślnego edytora tekstów w shellu

EDITOR=joe; export EDITOR