25 Sty 2008

VBSCRIPT – Wyświetlenie zawartości katalogu jako MsgBox

 VBSCRIPT – Wyświetlenie zawartości katalogu jako MsgBox

Dim wsh, oExec

Set wsh   =  CreateObject(„WScript.Shell”)
Set oExec = wsh.Exec(„cmd /c ” & „dir c:”)
wynik     = oExec.StdOut.ReadAll

msgbox wynik