31 mar 2008

Przypisanie do iframe strony do załadowania

IFRAME na stronie musi posiadć atrybut id = "the_iframe"

document.getElementById("the_iframe").src = "<a href="http://www.moa.waw.pl/">http://www.moa.waw.pl</a>";