31 mar 2008

Uruchamia funkcji w kółko po określonym odstępie czasu

setTimeout - człon "out" musi być małą literą:)

function pref() {
  calcHeight();
  alert('OK');
  window.setTimeout("pref()", 1000);
}

odstęp czasu = 1 sekunda