Odczyt atrybutów elementu w obsłudze zdarzena w javascript

<select name="banner_url" onchange="var idx=this.selectedIndex;
var value=this.options[idx].getAttribute('banner_url');
var element = document.getElementById('img_banner_url');
element.setAttribute('src', value); element.style.display='block'">


!{section name=ii loop=$data}!
    !{capture assign=banner_url}!http://kody.wig.pl/!{/capture}!
    <option value="!{$banner_url}!" banner_url="!{$banner_url}!">
    !{$data[ii].name}! ---> !{$banner_url}!</option>
!{/section}!

</select>
<br><br>

<img src="" id="img_banner_url" style="display:none">

Przykład uruchomienia smartów

require_once('/app/config.php');
require_once('/app/smarty-3.1.29/libs/Smarty.class.php');

$smarty=new Smarty;
$smarty->template_dir = '/app/templates/';
$smarty->compile_dir = '/app/data/smarty/templates_c/';
$smarty->cache_dir = '/app/data/smarty/cache/';
$smarty->config_dir = '/app/data/smarty/config/';
$smarty->caching= false;
$smarty->force_compile=true;
//$smarty->force_compile=false;
$smarty->configLoad('pl.conf', 'index');
$smarty->left_delimiter = '!{';
$smarty->right_delimiter = '}!';

$data_to_send=$smarty->fetch('index.html');

header("Connection: close");
ignore_user_abort(true);
header('Content-type: text/html; charset='.$config['encoding']);
header("Content-Length: ".mb_strlen($data_to_send, $config['encoding']));

echo $data_to_send;

Ustawianie paddingu czcionki w edytorze w NetBeans

Ustawianie paddingu czcionki w edytorze w NetBeans

W pliku:
C:\Users\Wojtek\AppData\Roaming\NetBeans\8.2\config\
Editors\Preferences\org-netbeans-modules-editor-settings-CustomPreferences.xml

należy dodać następujący kod xml:

<entry javaType="java.lang.Float" name="line-height-correction" xml:space="preserve">
<value><![CDATA[0.9]]></value>
</entry>

Błąd w wordpress: Prawdopodobnie twój serwer ma wyłączoną funkcję mail()

Gdy wordpress zwraca błąd: Prawdopodobnie twój serwer ma wyłączoną funkcję mail()
( Possible reason: your host may have disabled the mail() function. )

oznacza, że prawdopodobnie admini serwera zablokowali wysyłkę maili funkcją mail, dla danej domeny na koncie hostingowym.

W lini 378 znajduje się poniższy kod, który zwraca link do odzyskiwania hasła:

$message = apply_filters( 'retrieve_password_message', $message, $key,
$user_login, $user_data );

echo $message, wyświetli link do odzyskiwania hasła i można go wkleić do przeglądarki