4 kwi 2008

Zamiana wybranych kodów znaków z UTF8 na WIN

cell_key = trs.item(d).childNodes(0).innerText

cell_key = Replace(cell_key, "ć", "ć")
cell_key = Replace(cell_key, "Ĺ›", "ś")
cell_key = Replace(cell_key, "Ăł", "ó")
cell_key = Replace(cell_key, "Ĺ„", "ń")