25 lip 2009

Zaszyfrowanie hasła użykownika

update users set user_pass = md5('abcdef') WHERE id_user = 5