1 kwi 2008

Wywołanie zapytania z shella

mysql -u root -p --execute="SELECT User, Host FROM mysql.user"

mysql -u root -p -e "SELECT VERSION();SELECT NOW()"