28 mar 2008

Wykonania importu danych z pliku tekstowego do bazy MYSQL

Wykonania importu danych z pliku tekstowego do bazy

LOAD DATA INFILE '/plik.txt' INTO TABLE tabela FIELDS TERMINATED BY '^' LINES TERMINATED BY '\n'

LOAD DATA INFILE '/www/adresy.txt' INTO TABLE new FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' ESCAPED BY '\\' LINES TERMINATED BY '\r\n

LOAD DATA INFILE 'klient.txt' INTO TABLE klient CHARACTER SET latin2 FIELDS TERMINATED BY ';' LINES TERMINATED BY '\n';