28 Mar 2008

Wykonania importu danych z pliku tekstowego do bazy MYSQL

Wykonania importu danych z pliku tekstowego do bazy

LOAD DATA INFILE ‚/plik.txt’ INTO TABLE tabela FIELDS TERMINATED BY ‚^’ LINES TERMINATED BY ‚\n’

LOAD DATA INFILE ‚/www/adresy.txt’ INTO TABLE new FIELDS TERMINATED BY ‚,’ ENCLOSED BY ‚”‚ ESCAPED BY ‚\\’ LINES TERMINATED BY ‚\r\n

LOAD DATA INFILE ‚klient.txt’ INTO TABLE klient CHARACTER SET latin2 FIELDS TERMINATED BY ‚;’ LINES TERMINATED BY ‚\n’;