22 sty 2009

Wywołanie funkcji zdefinowanej w oknie IFRAME

if(document.getElementById('the_iframe_map')!=undefined)
 parent.document.frames['the_iframe_map'].window.mappos(lat, lng);