Odczyt kategorii posta

$arr_cat=get_the_category($post->ID);

Przykładowe zastosowanie:

if(is_single()):
Kategorie
$cat=''; $arr_cat=get_the_category($post->;ID);
for($i=0,$c=count($arr_cat);$i<$c;$i++) {
  if($c>1 && $arr_cat[$i]->cat_ID==8) continue; $cat.=','.$arr_cat[$i]->cat_ID;
};
$cat=substr($cat, 1);

$recent = new WP_Query("cat=".$cat."&showposts=10");
while($recent->have_posts()) : $recent->the_post();
...
endwhile;
endif;

Losowe wybranie postów z wybranych kategorii

Losowe wybranie postów z wybranych kategorii, opcja rand


&lt;?php $recent = new WP_Query("cat=1,2,3&amp;showposts=10&amp;orderby=rand"); while($recent-&gt;have_posts()) :
$recent-&gt;the_post();?&gt;
&lt;a href="&lt;?php the_permalink() ?&gt;"&gt;&lt;?php the_title(); ?&gt;&lt;/a&gt;
&lt;?php endwhile; ?&gt;

Odczyt wartość pola option na podstawie selectedIndex

Odczyt wartość pola option na podstawie selectedIndex i wstawienie do pola hidden

<select name="stanowisko_sel" onchange="this.form.stanowisko.value =
this.options[this.selectedIndex].text"
>
<option value="1">Kierowca</option>
<option value="1">Budowlaniec</option>
</select>
<input maxlength="50" name="stanowisko" size="50" type="hidden" />