9 lut 2014

Dodanie przed nazwą ulicy przedrostka ul.

Dodanie w bazie danych dodać przed nazwą ulicy przedrostek „ul.”

SELECT
  ulica,
  concat('ul. ', ulica)
FROM
  miasta_biura
WHERE
  ulica REGEXP '^ul.' <> 1
  AND ulica REGEXP '^Al.' <> 1UPDATE miasta_biura
SET
  ulica = concat('ul. ', ulica)
WHERE
  ulica REGEXP '^ul.' <> 1
  AND ulica REGEXP '^Al.' <> 1SELECT ulica
FROM
  miasta_biura
WHERE
  ulica REGEXP '^ul.[^ ]'

-- **********************

SELECT
  ulica,
  REPLACE(ulica, 'ul.', 'ul. ')
FROM
  miasta_biura
WHERE
  ulica REGEXP '^ul.[^ ]'
UPDATE
  miasta_biura
SET
  ulica = REPLACE(ulica, 'ul.', 'ul. ')
WHERE
  ulica REGEXP '^ul.[^ ]'

-- **********************

SELECT
  ulica,
  REPLACE(ulica, 'al.', 'Al.')
FROM
  miasta_biura
WHERE
  ulica REGEXP '^Al.'
UPDATE
  miasta_biura
SET
  ulica = REPLACE(ulica, 'al.', 'Al.')
WHERE
  ulica REGEXP '^Al.'
8 gru 2012

Wyrażenie reguralne wykorzystanie w funkcji replace

function open_popup(url, w, h, t, l) {
 let param = popup_param(w, h, t, l);
 let Win = window.open("",'popup_window',param);
 Win.focus();
 return Win;
};
 
function program_print() {
 let el = document.getElementById('program-list');
 if(el!=undefined) {
  let Win=open_popup();
  let html=el.innerHTML;
  html=html.replace('program_print','window.print','g');
  html=html.replace(/<input\b[^>]*?/ig, "");
  Win.document.write(html);
 }
};

Wyrażenie regularne wykorzystanie w funkcji replace. Kod html pobierany jest z doma strona i przekley do nowego okna.