8 Gru 2012

Wyrażenie reguralne wykorzystanie w funkcji replace

function open_popup(url, w, h, t, l) {
 let param = popup_param(w, h, t, l);
 let Win = window.open("",'popup_window',param);
 Win.focus();
 return Win;
};
 
function program_print() {
 let el = document.getElementById('program-list');
 if(el!=undefined) {
  let Win=open_popup();
  let html=el.innerHTML;
  html=html.replace('program_print','window.print','g');
  html=html.replace(/<input\b[^>]*?/ig, "");
  Win.document.write(html);
 }
};

Wyrażenie regularne wykorzystanie w funkcji replace. Kod html pobierany jest z doma strona i przekley do nowego okna.

16 Wrz 2010

Kolorowanie linku po wyszukaniu w drzewie dom

function szukaj(wartosc) {
 var elem_lista = document.getElementsById('lista');
 var znaczniki = elem_lista.getElementsByTagName('a');
 cnt = znaczniki.length;
 for(i=0; i var tekst = znaczniki.item(i).firstChild.nodeValue;
 tekst = elem.name;
 if(tekst.indexOf(wartosc)!=-1) {
  znaczniki.item(i).style.color='red';
  znaczniki.item(i).focus();
 }
}
szukaj('Polska');
<div id="lista">
 <a href="#">Polska gola</a>
</div>
13 Lip 2009

Sparawdzenie czy wprowadzono numer

Sprawdzenie czy pierwszych 10 znaków numeru to cyfry:

var pole1 = document.form.numer;
var pval1 = pole1.value);
if(pval1.length>=10) {
var RegNumber=/([0-9]){10}/i;
var wynik1 = RegNumber.test(pval1);
}

if((wynik1==false) {
 alert('ok');
 b='numer';
 a='blad';
}

if(a){
 alert("UWAGA!"+a);
 if(b)eval('document.form.'+b+'.focus()');
 return false;
}
13 Gru 2008

Drukowanie fragmentu strony

function print_frag(id) {
 var div;

 div = document.getElementById(id);
 okno = window.open("", "", "toolbar=0, location=0, resizable=1, directories=0, status=1, menubar=1, scrollbars=1, height=800, width=700, top=80, left=350");
 var html = div.innerHTML;

 html = '<html><head><link rel="stylesheet" href="<a href="http://kody.wig.pl/style.css" class="mce_ws_kod">http://kody.wig.pl/style.css</a>" type="text/css" /></head><body>' + html + '</body></html>';

 okno.document.write(html);
 //okno.print();
 okno.focus();
}
<a href="javascript:print_content('fragment')">Drukuj</a>