16 wrz 2010

Kolorowanie linku po wyszukaniu w drzewie dom

function szukaj(wartosc) {
  var elem_lista = document.getElementsById('lista');
  var znaczniki = elem_lista.getElementsByTagName('a');
  cnt = znaczniki.length;
  for(i=0; i var tekst = znaczniki.item(i).firstChild.nodeValue;
  tekst = elem.name;
  if(tekst.indexOf(wartosc)!=-1) {
   znaczniki.item(i).style.color='red';
   znaczniki.item(i).focus();
 }
}
szukaj('Polska');
<div id="lista">
  <a href="#">Polska gola</a>
</div>