3 sie 2015

Formatowanie tekstu w komórce excela

Wartość w komórce excel
tomasz.kowalski

Reguła do zmiany tekstu

=ZŁĄCZ.TEKSTY( FRAGMENT.TEKSTU(A1;1;1); "."; FRAGMENT.TEKSTU(A1;SZUKAJ.TEKST(".";A1;1)+1;1) )

Wynik:
t.k

8 gru 2012

Kolorowanie komórek w Excelu

' With Worksheets(1).Range("n1:q40")
' With ActiveSheet.Range("o1:r45")
' With ActiveSheet.UsedRange
With Selection
Set c = .Find(1, LookIn:=xlValues)
Dim firstAddress
If Not c Is Nothing Then
firstAddress = c.Address
Do
' c.Value = 8
' c.Interior.Color = 65432
c.Interior.ColorIndex = 27
Set c = .FindNext(c)
Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
End If
End With

Kolorowanie komórek w Excelu. W pętli następuje sprawdzenie wartości komórki, jeżeli jest 1 kolor komórki ustawiany jest na żółty. Kolorwanie wykonywane jest na zaznaczonym myszką obszarze Excela.

28 maj 2008

Uruchomienie arkusza Excel

Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open("E:\test.xls")

objExcel.Visible = True