23 wrz 2017

Wydobycie id posta z url strony

Przykładowy adres:
http://kody.wig.pl/przykladowy-url-123.html

var url=window.location.href;
var re=new RegExp("-([0-9]+)\.html$","gi");
var tmp=re.exec(url);
var id=parseInt(tmp[1]);
9 lut 2014

Dodanie przed nazwą ulicy przedrostka ul.

Dodanie w bazie danych dodać przed nazwą ulicy przedrostek „ul.”

SELECT
  ulica,
  concat('ul. ', ulica)
FROM
  miasta_biura
WHERE
  ulica REGEXP '^ul.' <> 1
  AND ulica REGEXP '^Al.' <> 1UPDATE miasta_biura
SET
  ulica = concat('ul. ', ulica)
WHERE
  ulica REGEXP '^ul.' <> 1
  AND ulica REGEXP '^Al.' <> 1SELECT ulica
FROM
  miasta_biura
WHERE
  ulica REGEXP '^ul.[^ ]'

-- **********************

SELECT
  ulica,
  REPLACE(ulica, 'ul.', 'ul. ')
FROM
  miasta_biura
WHERE
  ulica REGEXP '^ul.[^ ]'
UPDATE
  miasta_biura
SET
  ulica = REPLACE(ulica, 'ul.', 'ul. ')
WHERE
  ulica REGEXP '^ul.[^ ]'

-- **********************

SELECT
  ulica,
  REPLACE(ulica, 'al.', 'Al.')
FROM
  miasta_biura
WHERE
  ulica REGEXP '^Al.'
UPDATE
  miasta_biura
SET
  ulica = REPLACE(ulica, 'al.', 'Al.')
WHERE
  ulica REGEXP '^Al.'
4 sty 2013

Wyrażenie regularne i preg_match

$test='http://kody.wig.pl/strony-stare-2006_11-all.html';
$test='http://kody.wig.pl/strony-nowe-2012_11-1233.html';
echo $test;
preg_match("/(-(?P([0-9]+|all)))?\.html$/", $test, $back);
print_r($back);