9 lut 2014

Dodanie przed nazwą ulicy przedrostka ul.

Dodanie w bazie danych dodać przed nazwą ulicy przedrostek „ul.”

SELECT
  ulica,
  concat('ul. ', ulica)
FROM
  miasta_biura
WHERE
  ulica REGEXP '^ul.' <> 1
  AND ulica REGEXP '^Al.' <> 1UPDATE miasta_biura
SET
  ulica = concat('ul. ', ulica)
WHERE
  ulica REGEXP '^ul.' <> 1
  AND ulica REGEXP '^Al.' <> 1SELECT ulica
FROM
  miasta_biura
WHERE
  ulica REGEXP '^ul.[^ ]'

-- **********************

SELECT
  ulica,
  REPLACE(ulica, 'ul.', 'ul. ')
FROM
  miasta_biura
WHERE
  ulica REGEXP '^ul.[^ ]'
UPDATE
  miasta_biura
SET
  ulica = REPLACE(ulica, 'ul.', 'ul. ')
WHERE
  ulica REGEXP '^ul.[^ ]'

-- **********************

SELECT
  ulica,
  REPLACE(ulica, 'al.', 'Al.')
FROM
  miasta_biura
WHERE
  ulica REGEXP '^Al.'
UPDATE
  miasta_biura
SET
  ulica = REPLACE(ulica, 'al.', 'Al.')
WHERE
  ulica REGEXP '^Al.'