13 lut 2015

Wyszukiwanie punktów po odległości przy użyciu funkcji length

Przykładowy sql:

select *, length(p_path::path) as distance from (select *, p.p_name, '((54.175540523964, 15.527111972064), ('||p_lat::text||','||p_lng::text||'))' as p_path
from 
  points p
where
 p.p_status (p.m_id=5 
or 
 (51.175540 < p_lat and p_lat < 57.17554 and 12.52711 < p_lng and p_lng < 18.52711)) 
order by
  p.m_id=5 DESC nulls last) t 
order by distance asc limit 6
14 maj 2009

Przygotowanie linka url w JS

var url = ""

for(i=0;i<document.forms[0].elements.length;i++) :
  param[param.length]='szukaj='+encodeURI(document.forms[0].elements[i].value.replace('+', '%2b'));
}

url = 'http://mapy.emiejsca.pl/adamki,mapa.html?'+param.join('&');

alert(url);