11 mar 2010

Przycięcie stringa w perlu

#!/usr/bin/perl -w

$zmienna = "mapa,";
$temp = substr($zmienna, 0, length($zmienna)-1);
print "Polska $temp";