24 lut 2016

Obliczenie statystyk przy wykorzystaniu regexp_replace

select
 regexp_replace(
  url,
  E'^http:\/\/.*\/(.*)-(\\d+).html(\\?)?(.*)?',
  E'\\1'
 ) as t_name,
 regexp_replace(url, E'^.*-(\\d+).html(\\?)?(.*)?', E'\\1') :: integer as t_id,
 count(*) as t_cnt
from unnest(
  ARRAY [
'http://kody.wig.pl/ustawienie_wartosci_pol_input_w_formularzu_strony-15.html',
'http://kody.wig.pl/ustawienie_wartosci_pol_input_w_formularzu_strony-15.html?
action=test&value1=118-115&value2=119-116'
]
 ) as t(url)
group by
 t_name,
 t_id

Wynik:

"ustawienie_wartosci_pol_input_w_formularzu_strony";15;2

15 lip 2010

Tabele z nazwami miesięcy, dni, ilością dni w miesiącu

$table_months = array('styczeń', 'luty', 'marzec', 'kwiecień', 'maj', 'czerwiec', 'lipiec', 'sierpień', 'wrzesień', 'październik', 'listopad', 'grudzień');
$table_days = array('poniedziałek', 'wtorek', 'środa', 'czwartek', 'piątek', 'sobota', 'niedziela');
$table_month_days = array(0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31);
$month_days=$table_month_days[(int)$get['month']];

if($get['month']==2 && date('L',strtotime($get['year'].'-'.$get['month']))) $month_days=29;
18 lis 2008

Wybór następnego elementu z tablicy

$script_modes  = array('save_xml' => array('operation_type' => 'XML_TO_BASE', 'operation_mode' => 'LOAD_HTTP'),
'save_to_base' => array('operation_type' => 'XML_TO_BASE'),
'save_to_base2' => array('operation_type' => 'XML_TO_BASE')
);

if(!$script_mode) {
$script_mode = key($script_modes);
 $script_mode = 'save_to_base';
}

foreach($script_modes as $mode => $param) {
 if($script_mode==$mode)
  break;
}
$script_mode = key($script_modes);
echo $script_mode . '<br>';