26 mar 2009

Sprawdzenie czy zmienna jest tablicą, czy obiektem

if(gettype($special)=='array') {
 $offer = $special;
}

if(gettype($offer[0])=='object') {
 $special = $offer[0];
}
else
 $special = $offer;