19 lut 2020

Usuwamy nadmiarowy Bootstrap + purgecss + webpack + pug template

Dzisiaj będzie krótko. Usuniemy nadmiarowe style z Bootstrap. Do tego zadania potrzebne nam będzie webpack, plugin purgecss-webpack-plugin, a za template posłuży nam pug oraz html.

Do testów użyłem dwóch przykładów ze strony bootstrapa, album oraz sign-in. Tak aby móc porównać czy działanie jest identyczne w wersji html i pug.

Najpierw tworzymy package.js

yarn init -y

Następnie dodamy wszystkie pluginy:

yarn add -D @babel/core @babel/preset-env autoprefixer babel-loader clean-webpack-plugin core-js cross-env css-loader cssnano html-webpack-plugin mini-css-extract-plugin node-sass postcss-cli postcss-loader pug pug-loader purgecss-webpack-plugin sass-loader style-loader terser-webpack-plugin webpack webpack-cli webpack-dev-server
20 lis 2019

Jak usunąć nadmiarowy css, tailwindcss, purgecss oraz postcss

Każdy wie, że największą bolączką obecnych stron jest nadmiarowość wszelakiego kodu. Często same style dochodzą do 1MB a gdzie reszta, DOM, obrazki, skrypty, analityka google, reklamy? Do tego wszystkie te pliki css, js itd. ładowane są za jednym razem.

Większość z nas aby przyspieszyć sobie pracę korzysta z css frameworków. Czy to będzie bootstrap, semantic ui, materialize css, fundation i mógłbym jeszcze tak wymieniać i wymieniać. Najlepiej sami zobaczcie ile tego jest - awesome-css-frameworks, ale czy na pewno potrzebny nam jest cały kod np. takiego bootstrapa, no raczej nie?

Frameworki te mają też jedną poważną wadę, przynajmniej dla mnie, składają się z komponentów które jeżeli chcemy zmodyfikować to musimy nieźle się nagimnastykować z !important. Wszystko trzeba nadpisywać!.

A może by tak użyć frameworka, który nie będzie posiadał komponentów ale czyste style. Wiąże się to oczywiście z pisaniem wszystkie we własnym zakresie, ale tak możemy użyć Tailwindcss, poniżej informacja ze strony czym dokładnie jest ten framework.

10 mar 2018

Wysłanie formularza w React

Proste wysłanie formularza w React do tego axios czyli biblioteka oparta na obiektach HTTP dla przeglądarek i Node.js więcej można przeczytać tutaj - axios

import React, { Component } from 'react';
import axios from 'axios';

class UserForm extends Component {
  state = {
    imie: "",
    nazwisko: "",
    email: "",
  };

  onChange = (event) => {
    const state = this.state
    state[event.target.name] = event.target.value;
    this.setState(state);
  }

  onSubmit = (event) => {
    event.preventDefault();
    const { imie, nazwisko, email } = this.state;

    axios.post('/', { imie, nazwisko, email })
      .then((result) => {
        // a tuj coś robimy z danymi
      });
  }

  render() {
    const { imie, nazwisko, email } = this.state;
    return (
      <form onSubmit={this.onSubmit}>
        <input type="text" name="imie" value={imie} onChange={this.onChange} />
        <input type="text" name="nazwisko" value={nazwisko} onChange={this.onChange} />
        <input type="text" name="email" value={email} onChange={this.onChange} />
        <button type="submit">Wyślij</button>
      </form>
    );
  }
}

export default UserForm;
2 mar 2018

show/hide scroll React

Ukrywanie buttona scroll-top jeżeli wysokość przekroczy 200 oraz dodanie obsługi zdarzenia na onClick i wywołanie funkcji scrollToTop i metody scrollIntoView.

export default BackToTop extends Component {
  state = {
    scrolling: false,
    scrollPosHeight: 200
  }

  componentDidMount() {
    console.log('componentDidMount()');
    window.addEventListener('scroll', this.hideShowButtonTop);
  };

  componentWillUnmount() {
    console.log('componentWillUnmount()');
    window.removeEventListener('scroll', this.hideShowButtonTop);
  };

  hideShowButtonTop = () => {
    const scrollPos = window.pageYOffset || document.documentElement.scrollTop; 
    const myDiv = document.querySelector('.back-to-top');
    (scrollPos > this.state.scrollPosHeight && scrollPos !== 0) ? myDiv.style.display = 'block' : myDiv.style.display = 'none';
  }

  scrollToTop() {
    const logoView = document.getElementById('logo');
    logoView.scrollIntoView({
      behavior: 'smooth'
    })
  }

  render() {
    return (
      <div onClick={this.scrollToTop} className="back-to-top"></div>
    )
  };
};