2 mar 2018

show/hide scroll React

Ukrywanie buttona scroll-top jeżeli wysokość przekroczy 200 oraz dodanie obsługi zdarzenia na onClick i wywołanie funkcji scrollToTop i metody scrollIntoView.

export default BackToTop extends Component {
  state = {
    scrolling: false,
    scrollPosHeight: 200
  }

  componentDidMount() {
    console.log('componentDidMount()');
    window.addEventListener('scroll', this.hideShowButtonTop);
  };

  componentWillUnmount() {
    console.log('componentWillUnmount()');
    window.removeEventListener('scroll', this.hideShowButtonTop);
  };

  hideShowButtonTop = () => {
    const scrollPos = window.pageYOffset || document.documentElement.scrollTop; 
    const myDiv = document.querySelector('.back-to-top');
    (scrollPos > this.state.scrollPosHeight && scrollPos !== 0) ? myDiv.style.display = 'block' : myDiv.style.display = 'none';
  }

  scrollToTop() {
    const logoView = document.getElementById('logo');
    logoView.scrollIntoView({
      behavior: 'smooth'
    })
  }

  render() {
    return (
      <div onClick={this.scrollToTop} className="back-to-top"></div>
    )
  };
};