10 mar 2018

Wysłanie formularza w React

Proste wysłanie formularza w React do tego axios czyli biblioteka oparta na obiektach HTTP dla przeglądarek i Node.js więcej można przeczytać tutaj - axios

import React, { Component } from 'react';
import axios from 'axios';

class UserForm extends Component {
  state = {
    imie: "",
    nazwisko: "",
    email: "",
  };

  onChange = (event) => {
    const state = this.state
    state[event.target.name] = event.target.value;
    this.setState(state);
  }

  onSubmit = (event) => {
    event.preventDefault();
    const { imie, nazwisko, email } = this.state;

    axios.post('/', { imie, nazwisko, email })
      .then((result) => {
        // a tuj coś robimy z danymi
      });
  }

  render() {
    const { imie, nazwisko, email } = this.state;
    return (
      <form onSubmit={this.onSubmit}>
        <input type="text" name="imie" value={imie} onChange={this.onChange} />
        <input type="text" name="nazwisko" value={nazwisko} onChange={this.onChange} />
        <input type="text" name="email" value={email} onChange={this.onChange} />
        <button type="submit">Wyślij</button>
      </form>
    );
  }
}

export default UserForm;