9 mar 2018

ES6, var vs let

Przykład użycia let oraz var

for (var i = 0; i < 5; ++i) {
 setTimeout(function () {
  console.log(i); // Wynik 5 razy 5 :)
 }, 100); 
}
for (let i = 0; i < 5; ++i) {
 setTimeout(function () {
  console.log(i); // Wynik 0, 1, 2, 3, 4 
 }, 100); 
}

Żeby to wykonać bez let można by zrobić tak jak poniżej.

for (var i = 0; i < 5; ++i) {
  (function(n) {
    setTimeout(function(){
      console.log(n); // Wynik 0, 1, 2, 3, 4 
    }, 100);
  }(i));
}