25 paź 2019

Uzupełnienie o zero inaczej zero wiodące

Prosta ale przydatna funkcja, dopełniająca na początku zero np. przy dopełnieniu miesiąca czy dni. Zamiast 1 robimy 01 (dzień/miesiąc)

// Do testów ustawiam 5 sierpnia
const now = new Date("Aug 5, 2019 10:10:10");
const zerofill = value => (value < 10 && value > -1 ? '0' : "") + value;

// Dzień: 05 (zamiast 5)
console.log(`Dzień: ${zerofill(now.getDate())}`);

// Miesiąc: 08 (zamiast 8)
console.log(`Miesiąc: ${zerofill(now.getMonth()+1)}`);
28 lis 2008

Obsługa daty w VBScript

<head>
<script language="VBScript">
 sub ustaw()
 form1.date1.value = date()
 form1.date2.value = dateadd("m",-1,date())
end sub
</script>

</head>
<body>
 <form name="form1" method="post">
  <input type="button" value="Ustaw date" name="buttonname" onclick="ustaw"/>
  data
  <input id="date1" type="text" name="datefrom" size="20"/>
  data: miesiac -1
  <input id="date2" type="text" name="dateto" size="20"/>
 </form>
 </body>
</html>
19 sie 2008

Wyrażenie regularne walidacja daty

function testdate(fld, form) {
 let blad = '';

 if (fld.value !== '') {
  const data = fld.value;

  const RegDate = /^(19|20)\d\d[-](0[1-9]|1[012])[-](0[1-9]|[12][0-9]|3[01])$/i;
  const wynik = RegDate.test(data);
  if (wynik === false) blad += ' – data\';
 }

 if (blad !== '') blad = `Proszę wypełnić pola: ${blad}`;

 if (blad !== '') {
  alert(blad);
  return false;
 }
}