4 wrz 2008

Odczyt danych z XML

$url = 'data.txt';

$xml = @file_get_contents($url);
$xml_obj = simplexml_load_string($xml);     

foreach($xml_obj->page as $page) {
    echo $page->title.': ';
    echo $page->url.'<br>';
}

Pprzykłądowy XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<pages>
    <page>
    <id>1</id>
    <title><![CDATA[miejsce mapa Sopot]]></title>
    <url><![CDATA[ <a href="http://mapy.emiejsca.pl/sopot_sopot_sopot_pomorskie,mapa.html">http://mapy.emiejsca.pl/sopot_sopot_sopot_pomorskie,mapa.html</a> ]]></url>
    <thumb><![CDATA[ <a href="http://mapy.emiejsca.pl/sopot_sopot_sopot_pomorskie,miejsca.html">http://mapy.emiejsca.pl/sopot_sopot_sopot_pomorskie,miejsca.html</a> ]]></thumb>
    </page>
    <page>
    <id>2</id>
    <title><![CDATA[miejsce mapa Gdynia]]></title>
    <url><![CDATA[ <a href="http://mapy.emiejsca.pl/gdynia_gdynia_gdynia_pomorskie,mapa.html">http://mapy.emiejsca.pl/gdynia_gdynia_gdynia_pomorskie,mapa.html</a>]]></url>
    <thumb><![CDATA[ <a href="http://mapy.emiejsca.pl/gdansk_gdansk_gdansk_pomorskie,miejsca.html">http://mapy.emiejsca.pl/gdansk_gdansk_gdansk_pomorskie,miejsca.html</a>]]></thumb>
    </page>
</pages>
1 wrz 2008

Odczyt pogody z xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
  <prognoza>
    <id>Egipt</id>
      <temp>
        <w>  7.0</w>
        <w>  8.0</w>
      < w>  9.0</>
    </temp>
  </prognoza>
</root>
$root = simplexml_load_file('test.xml');
$wt = $root->prognoza->temp->w;
print_r($wt); echo '<br>';

foreach($wt as $w){
    echo 'temp:' .$w. '<br/>';
}

Wynik:
SimpleXMLElement Object ( [0] => 7.0 )
temp: 7.0
temp: 8.0
temp: 9.0

26 lip 2008

Składnia CDATA

<tresc>
<![CDATA[ Do czego w HTML może być wykorzystana konstrukcja:
<div class="underline">]]>
</tresc>
25 lip 2008

Parsowanie dokumentu XML - przykład

$res = file_get_contents($url);
$content_start  = strpos($res, '</form>') + strlen('</form>');

$head_end       = $content_start;
$content_end    = strpos($res, '</xml-export>');
$foot_start     = strpos($res, '</xml-export>');

$head    = substr($res, 0, $head_end);
$content = substr($res, $content_start, $content_end - $content_start);
$foot    = substr($res, $foot_start);

$content = nl2br(html_entity_decode($content));
$content = htmlspecialchars_decode($content);
$content = UTF8toISO2($content);
$html_doc = $content;