4 wrz 2008

preg_match - sprawdzenie czy string zawiera data

if(preg_match('/^([0-9]{1,2})[-\.]([0-9]{1,2})[-\.]([0-9]{4})/', $tag))
echo '<br>-data:'.$tag;