26 mar 2014

html5 placeholder w IE7 i IE8

// set placeholder values
    $('[placeholder]').each(function() {
		if ($(this).val() == '') // if field is empty
		{
			$(this).val($(this).attr('placeholder'));
		}
	});
	// focus and blur of placeholders
	$('[placeholder]').focus(function() {
		if ($(this).val() == $(this).attr('placeholder')) {
			$(this).val('');
			$(this).removeClass('placeholder');
		}
	}).blur(function() {
		if ($(this).val() == '' || $(this).val() == $(this).attr('placeholder')) {
			$(this).val($(this).attr('placeholder'));
			$(this).addClass('placeholder');
		}
	});

	// remove placeholders on submit
	$('[placeholder]').closest('form').submit(function() {
		$(this).find('[placeholder]').each(function() {
			if ($(this).val() == $(this).attr('placeholder')) {
				$(this).val('');
			}
		})
	});

Należy oczywiście sprawdzić czy placeholder jest wspierane przez przeglądarkę.

if (!("placeholder" in document.createElement("input"))) {
  odpalPlaceHolder(); // tutaj odpalamy funkcje która obsługuje placeholder
}

Można również użyć modernize jeżeli oczywiście używamy już w projekcie.

if(!Modernizr.input.placeholder) {
 // custom placeholder code
}
28 lis 2010

Wysłanie formularza lub załadowanie strony z podanego adresu url

function send(url, elem) {
 let value;
 let form = document.forms['form'];
 if (typeof(elem)==='object') value=elem.value;
 else value=document.getElementById(elem).value;
 let s_value=form.elements['s'].value;
 if(s_value=='szukaj' || s_value=='') {
  location.href=url;
  return false;
 }
 else {
  form.action=url;
  form.submit();
  return false;
 }
 return true;
};

Wywołanie np.

var url = 'http://www.wolakorybutowa.pl'
send(url, 'pole1');
22 sty 2009

Alert, Obsługa informacji o błedzie

Funckja wykorzystując alert do wyświetlania komunikatu dla użytkownika

function zapytanie(name) {
 var is_checked = zaznaczono(name);
 var form = document.forms[name];

 if (is_checked) {
  form.a.value = 'z';
  form.submit();
 } else {
  alert('UWAGA ! - wybierz opcję wycieczki red');
  return;
 }
}

Funckja sprawdza wartości wpisane do fromularza i wyświetla alert.