22 sty 2009

Alert, Obsługa informacji o błedzie

Funckja wykorzystując alert do wyświetlania komunikatu dla użytkownika

function zapytanie(name) {
 var is_checked = zaznaczono(name);
 var form = document.forms[name];

 if (is_checked) {
  form.a.value = 'z';
  form.submit();
 } else {
  alert('UWAGA ! - wybierz opcję wycieczki red');
  return;
 }
}

Funckja sprawdza wartości wpisane do fromularza i wyświetla alert.