22 sty 2009

Wykorzystanie confirm do interakcji z użytkownikiem

function scn() {

  var back = confirm('Czy wykonać aktualizacje ?');
  return back;
}

function fstart() {
  var wynik = scn();
  if (wynik == false) return wynik;
  var elem = document.getElementById("synch");
  elem.src = "synchronize.php?id=194";
}
window.onload = fstart;