31 październik 2014

Obsługa less w IntellijIDEA

Niestety plugin który jest dostępny na https://plugins.jetbrains.com/plugin/7059?pr=idea do kompilacji less -> css jest zbyt stary i w moim wypadku style z bootstrapa już nie chciały się kompilować.

Rozwiązanie to:

1. Wchodzimy do File -> Settings i sprawdzamy czy tam jest File Watchers jeśli nie to instalujemy do przez Settings -> Plugins -> Install JetBrains plugin... -> w oknie szukamy File Watchers i instalujemy.
2. Teraz potrzebne nam node.js http://nodejs.org/ pobieramy i instalujemy i robimy restart komputer
3. Z konsoli instalujemy plugin npm install -e less
4. Wchodzimy ponownie do Settings -> File Watchers poniżej screen

22 Maj 2014

mixins.less kolumny

Mały przykład jak wygenerować kolumny dla RWD

.generate-col-med(@columns, @prefix, @current: 1) when (@current =< @columns) {
  .col-@{prefix}-@{current} {
    width: (@current/@columns*100%);
  }
  .generate-col-med(@columns, @prefix, (@current + 1));
}

aby później wygenerować kolumny należy wywołać .generate-col-med

.generate-col-med(12, xm);

12 to numeracja spana, xm - nazwa która jest doklejona do stylu.