22 Maj 2014

mixins.less kolumny

Mały przykład jak wygenerować kolumny dla RWD

.generate-col-med(@columns, @prefix, @current: 1) when (@current =< @columns) {
  .col-@{prefix}-@{current} {
    width: (@current/@columns*100%);
  }
  .generate-col-med(@columns, @prefix, (@current + 1));
}

aby później wygenerować kolumny należy wywołać .generate-col-med

.generate-col-med(12, xm);

12 to numeracja spana, xm - nazwa która jest doklejona do stylu.