15 Lip 2010

Tabele z nazwami miesięcy, dni, ilością dni w miesiącu

$table_months = array('styczeń', 'luty', 'marzec', 'kwiecień', 'maj', 'czerwiec', 'lipiec', 'sierpień', 'wrzesień', 'październik', 'listopad', 'grudzień');
$table_days = array('poniedziałek', 'wtorek', 'środa', 'czwartek', 'piątek', 'sobota', 'niedziela');
$table_month_days = array(0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31);
$month_days=$table_month_days[(int)$get['month']];

if($get['month']==2 && date('L',strtotime($get['year'].'-'.$get['month']))) $month_days=29;
24 Lut 2010

Obliczanie różnicy ilości dni miedzy datami w JS

const D = document.getElementById('data_od_d');
const M = document.getElementById('data_od_m');
const Y = document.getElementById('data_od_y');
const doD = document.getElementById('data_do_d');
const doM = document.getElementById('data_do_m');
const doY = document.getElementById('data_do_y');

// dzień w milisekundach
const dzien_milisekundy = 1000 * 60 * 60 * 24;

const mDate_od = new Date(Y, M, D).getTime();
const mDate_do = new Date(doY, doM, doD).getTime();
const ilosc_dni = (mDate_do - mDate_od) / dzien_milisekundy;

inpD.innerHTML = `Razem: ${ilosc_dni}`;
inpD2.value = ilosc_dni;
21 Sty 2010

Obiekt Date

new Date();

getdate()
// Zwraca dzień miesiąca (od 1-31)

getDay()
// Zwraca dzień tygodnia (od 0-6)

getFullYear()
// Zwraca rok (cztery cyfry)

getHours()
// Zwraca godzinę (od 0-23)

getMilliseconds()
// Zwraca milisekundy (od 0-999)

getMinutes()
// Zwraca minut (od 0-59)

getMonth()
// Zwraca miesiąc (od 0-11)

getSeconds()
// Zwraca sekundy (od 0-59)

getTime()
// Zwraca liczbę milisekund od północy 1 stycznia 1970

getTimezoneOffset()
// Zwraca różnicę czasu między GMT i czasem lokalnym, w kilka minut

getUTCDate()
// Zwraca dzień miesiąca, w zależności od czasu uniwersalnego (od 1-31)

getUTCDay()
// Zwraca dzień tygodnia, w zależności od czasu uniwersalnego (od 0-6)

getUTCFullYear()
// Zwraca rok, według czasu uniwersalnego (cztery cyfry)

getUTCHours()
// Zwraca godzinę, w zależności od czasu uniwersalnego (od 0-23)

getUTCMilliseconds()
// Zwraca milisekundy, według czasu uniwersalnego (od 0-999)

getUTCMinutes()
// Zwraca minut, według czasu uniwersalnego (od 0-59)

getUTCMonth()
// Zwraca miesiąc, według czasu uniwersalnego (od 0-11)

getUTCSeconds()
// Zwraca sekundy, według czasu uniwersalnego (od 0-59)

getYear()
getFullYear()

parse()
// Przetwarza ciąg datę i zwraca liczbę milisekund od północy 1 stycznia 1970

setDate()
// Ustawia dzień miesiąca (od 1-31)

setFullYear()
// Ustawia rok (cztery cyfry)

setHours()
// Ustawia godzinę (od 0-23)

setMilliseconds()
// Ustawia milisekundy (od 0-999)

setMinutes()
// Ustawia minut (od 0-59)

setMonth()
// Ustawia miesięcy (od 0-11)

setSeconds()
// Ustawia sekundy (od 0-59)

SetTime()
// Ustawia datę i godzinę poprzez dodanie lub odjęcie określonej liczby milisekund do / od północy 1 stycznia 1970

setUTCDate()
// Ustawia dzień miesiąca, w zależności od czasu uniwersalnego (od 1-31)

setUTCFullYear()
// Ustawia roku, według czasu uniwersalnego (cztery cyfry)

setUTCHours()
// Ustawia godziny, w zależności od czasu uniwersalnego (od 0-23)

setUTCMilliseconds()
// Ustawia milisekundy, według czasu uniwersalnego (od 0-999)

setUTCMinutes()
// Ustawia minuty, według czasu uniwersalnego (od 0-59)

setUTCMonth()
// Ustawia miesięcy, w zależności od czasu uniwersalnego (od 0-11)

setUTCSeconds()
// Ustaw sekund, w zależności od czasu uniwersalnego (od 0-59)

setYear()
setFullYear()

toDateString()
// Konwertuje część dnia obiekt Date w czytelny napis

toGMTString()
toUTCString()

toLocaleDateString()
// Zwraca część dnia obiektu Date jako ciąg znaków, za pomocą konwencji locale

toLocaleTimeString()
// Zwraca część czasu z obiektu Date jako ciąg znaków, za pomocą konwencji locale

toLocaleString()
// Konwertuje obiektu Date na string, wykorzystując konwencje regionalne

toString()
// Konwertuje obiektu Date na string

toTimeString()
// Konwertuje część czasu obiektu Date na string

toUTCString()
// Konwertuje obiektu Date na string, według czasu uniwersalnego

UTC()
// Zwraca liczbę milisekund w ciągu dnia od północy 1 stycznia 1970, według czasu uniwersalnego


valueOf()
// Zwraca pierwotnych wartości obiektu Date

var data = new Date();
var data = new Date(milliseconds);
var data = new Date(dateString);
var data = new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds);
23 Lip 2009

Dodanie do daty akutalnej godziny

echo date('H:i:s', strtotime('now')) . ' ';
echo date('Y-m-d', strtotime("+2 days")) . ' ' . date('H:i:s', strtotime('now')) . '';
$task_dateend = date('Y-m-d H:i:s', strtotime(date('Y-m-d', strtotime("+2 days")) . ' ' . date('H:i:s', strtotime('now'))));
echo $task_dateend;

Wynki:
2009-07-25 14:02:51