4 cze 2009

Przeformatowanie daty z bazy, date

php:

$date = date("Y-m-d H:i:s",strtotime($line[modif]));
echo $date;

sql:

select date_trunc('second', now()::timestamp without time zone)