28 Lis 2008

Obsługa daty w VBScript

<head>
<script language="VBScript">
 sub ustaw()
 form1.date1.value = date()
 form1.date2.value = dateadd("m",-1,date())
end sub
</script>

</head>
<body>
 <form name="form1" method="post">
  <input type="button" value="Ustaw date" name="buttonname" onclick="ustaw"/>
  data
  <input id="date1" type="text" name="datefrom" size="20"/>
  data: miesiac -1
  <input id="date2" type="text" name="dateto" size="20"/>
 </form>
 </body>
</html>
24 Lip 2008

Kody odpowiedzi HTTP

Błąd klienta (1xx):

100 - Kontynuuj.
101 - Zmiana protokołu.

Udane (2xx):

200 - OK.
201 - Utworzone.
202 - Przyjęte.
203 - Dane nieautorytatywne.
204 - Brak zawartości.
205 - Odświeżona zawartość.
206 - Część zawartości.

Przekierowanie (3xx):

300 - Wiele opcji do wyboru.
301 - Trwale przeniesione.
302 - Przeniesione tymczasowo.
303 - Patrz inny.
304 - Bez zmian.
305 - Użycie proxy.

Błąd klienta (4xx):

400 - Niewłaściwe żądanie.
401 - Brak autoryzacji.
402 - Wymagana jest opłata.
403 - Dostęp zabroniony.
404 - Nie znaleziony.
405 - Metoda nie dozwolona.
406 - Nie zaakceptowany.
407 - Wymagane uwierzytelnienie proxy.
408 - Upłynął limit żądania.
409 - Konflikt zasobów.
410 - Przeniesiony.
411 - Wymagana długość.
412 - Niespełniony warunek wstępny.
413 - Przekroczony rozmiar komunikatu żądania.
414 - Przekroczony rozmiar adresu URL.
415 - Nośnik nieobsługiwany.

Błąd serwera (5xx):

500 - Wewnętrzny błąd serwera.
501 - Funkcje niezaimplementowana.
502 - Niewłaściwa brama.
503 - Usługa niedostępna.
504 - Przekroczony limit czasu bramy.
505 - Nieobsługiwana wersja HTTP.
21 Lut 2008

Wysłanie formularza do nowego okna

<form name="form1" method="post" target="tpobierz" action="/pobierz/search_create.php" onSubmit="window.open('', 'tpobierz', 'width=300,height=300,status=yes,resizable=yes,scrollbars=yes');">

Wysłanie formularza do nowego okna