23 maj 2016

Dodanie linku nad animacją flash

Animację flash należy umieścić w divie. Dodatkowo należy utworzyć div o pozycji absolutnej i rozmiarze animacji flash. W zdarzeniu onclick dla diva obsłużyć otwieranie linku w nowym oknie przeglądarki.

<div id="flashContent" style="position:relative">
 <div>
 <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
 width="619" height="116" id="dziendziecka" align="middle">
	  <param name="movie" value="/pliki/dziendziecka.swf" />
	  <param name="quality" value="high" />
	  <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
	  <param name="play" value="true" />
	  <param name="loop" value="true" />
	  <param name="wmode" value="window" />
	  <param name="scale" value="showall" />
	  <param name="menu" value="true" />
	  <param name="devicefont" value="false" />
	  <param name="salign" value="" />
	  <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
	  <!--[if !IE]>-->
	  <object type="application/x-shockwave-flash" data="/pliki/dziendziecka.swf"
 width="619" height="116">
			<param name="movie" value="/pliki/dziendziecka.swf" />
			....
			<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
	  <!--<![endif]-->
			<a href="http://www.adobe.com/go/getflash">
			 <img decoding="async" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/
get_flash_player.gif"
 alt="Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player" />
			</a>
	  <!--[if !IE]>-->
	  </object>
	  <!--<![endif]-->
 </object>
 </div>
 <div style="position:absolute;background:transparent;width:619px;height:116px;
left:0;top:0;cursor:pointer" onclick="window.open('/pliki/dziendziecka.pdf','_blank')">
 </div>
</div>
9 lip 2010

Ustawienie kolejności warstw za pomocą z-index

<html>
<head>
 <style>
  .rel {
   height: 20px;
   position: relative;
   background: #CCFFFF;
  }

  .dymek {
   left: 10px;
   position: absolute;
   background: #FFFFCC;
   font: normal 12px Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica, sans-serif;
   padding: 5px;
   border: #CCCCCC 1px solid;
   width: 150px;
  }

  #rd1 {
   z-index: 13;
  }

  #rd2 {
   z-index: 12;
  }

  #rd3 {
   z-index: 11;
  }

  #rd4 {
   z-index: 10;
  }
 </style>
</head>

<body>
 <div id="rd1" class="rel">
  <div id="d1" class="dymek">Polska, Warszawa, Lublin, Siedliszcze</div>
 </div>
 <div id="rd2" class="rel">
  <div id="d2" class="dymek">Polska, Warszawa, Lublin, Siedliszcze</div>
 </div>
 <div id="rd3" class="rel">
  <div id="d3" class="dymek">Polska, Warszawa, Lublin, Siedliszcze</div>
 </div>
 <div id="rd4" class="rel">
  <div id="d4" class="dymek">Polska, Warszawa, Lublin, Siedliszcze</div>
 </div>
</body>

</html>
19 maj 2009

Warstwa nad warstwą

<span class="mce_ws_kod">
  <div style="position: relative;">
   polska gola
   <div style="position: absolute; background-color: red; top:0; left: 0;">test</div>
  </div>
</span>
23 mar 2009

Style, przesuwanie do prawej, relative, ablosute

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE> Cena do prawej </TITLE>
 </HEAD>

<BODY>
  <style>
.cn4 {
    width: 300px;
    position: relative;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

.cn4 span {
    right: 0;
    position: absolute;
}

</style>
<p class="cn4">cena: <span>100000 zł</span></p>
<p class="cn4"><span>100000 zł</span></p>
 </BODY>
</HTML>