20 lip 2008

Dodanie styli do Combo Styles dla edytra tiny_MCE

Należy dodać nazwe widoczna w Combo Styles oraz wskazac sam styl w nastepujacy sposów, we właściwości edytora tiny:

theme_advanced_styles : "Kod=mce_ws_kod",