24 lp. 2008

Jak odczytać zoom Mapy ?

map.getZoom()